De Efezebrief wordt ook wel de gemeentebrief genoemd. De apostel Paulus laat in de eerste drie hoofdstukken de heerlijke, geestelijke positie van een christen zien. In de laatste hoofdstukken legt hij op een geweldige wijze uit ‘hoe’ het nieuwe leven haar weerslag krijgt in de praktijk van alle dag.

Eerste afleveringen

Efezebrief - Christenen zijn gezegende mensen

Efezebrief - Christenen zijn gezegende mensen

Efezebrief - Een nieuwe machtspositie

Efezebrief - Een nieuwe machtspositie

Efezebrief - Het unieke van de gemeente

Efezebrief - Het unieke van de gemeente

Efezebrief - Groei naar de volheid van Christus

Efezebrief - Groei naar de volheid van Christus

Efezebrief - Wandel als kinderen van het licht

Efezebrief - Wandel als kinderen van het licht

Meer afleveringen »
Uitgezonden door